FORMACIÓ SUBVENCIONANDA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA